เน็คซ์ แคปปิตอล ได้จัดโครงการ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เราขอ” ขึ้น โดยให้พนักงานร่วมบริจาคปฏิทินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อนำไปมอบให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี และนำไปจัดทำสื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์ ซึ่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คุณจิรวัฒน์ ปิ่นปรีชาชัย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และกลุ่มพนักงานเป็นตัวแทนบริษัทในการมอบปฏิทินใช้แล้วให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี