ธุรกิจของเรา
          เดิมชื่อ บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าตั้งแต่ปี 2547 ต่อมาในปี 2557 บริษัทได้ขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ โดยแบ่งธุรกิจออกเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่และรถจักรยานยนต์มือสองให้แก่ผู้เช่าซื้อรายย่อย
ข่าวสารและกิจกรรม