ธุรกิจของเรา
บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าตั้งแต่ปี 2547 ต่อมาในปี 2557
บริษัทได้ขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ 
โดยธุรกิจแบ่งออกเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่และรถจักรยานยนต์มือสองให้แก่ผู้เช่าซื้อรายย่อย
ข่าวสารและกิจกรรม