เน็คซ์ แคปปิตอล นำโดย คุณสมชัย ลิมป์พัฒนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณเกรียงศักดิ์ นาคเนื้อดี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด และพนักงานเป็นผู้แทนในการมอบอุปกรณ์สารสนเทศที่ครบกำหนดการใช้งานกับบริษัทแล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีจำนวนกว่า 200 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ โดยบริษัทได้มอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในหลายจังหวัด จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (2) ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (3) โรงเรียนวัดเขากลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช (4) โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ประชานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ (5) โรงเรียนบ้านทองอินทร์ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ (6) โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์