นายเกรียงศักดิ์ นาคเนื้อดี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) นำทัพคณะผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนจำหน่ายพันธมิตรอีกกว่า 45 ท่าน ร่วมฉลองความสำเร็จยอดขายทะลุเป้า ณ ประเทศสโลวีเนียและประเทศอิตาลี สัมผัสสถาปัตยกรรมโบราณสไตล์บาโร๊ค ณ เมืองลุบเบียน่า ประเทศสโลวีเนีย ชมทะเลสาบแม็กจิโอเร (Maggiore Lake) ทะเลสาบที่งดงามที่สุดทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี สร้างความประทับใจและสัมพันธ์อันดี พร้อมถ่ายภาพความประทับใจเป็นที่ระลึกก่อนกลับสู่เมืองไทยโดยสวัสดิภาพ