บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR “ แยกขวดช่วยหมอ ” ภายในองค์กร เพื่อนำขวดพลาสติก PET ไปบริจาค ให้แก่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)  ในการเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลสำหรับทำเส้นใยในการผลิตชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 2 กันยายน 2563