เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (NCAP) ได้จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1st Trading Day ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัท เข้าร่วมแสดงความยินดีกับก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งของพวกเรา