ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง “นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา” เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ และแต่งตั้งให้ “นายสมชัย ลิมป์พัฒนสิน” ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 1 กันยายน 2564 การปรับทัพในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพร้อมรับกับภารกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจการเงินที่หลากหลาย รวมถึงรองรับการเข้าสู่ธุรกิจฟินเทคในอนาคต