วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

รายการส่งเสริมการขาย
  • รับฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 500 บ.สำหรับลูกค้าที่ ขอสินเชื่อกับบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  และ รับรถตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565 ผ่านโครงการ Next Flash Sale
  • รับฟรีบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บ.สำหรับลูกค้าที่ ขอสินเชื่อกับบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  และ รับรถตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565 ผ่านโครงการ Next Flash Sale และ ผ่อนชำระตรงตามกำหนดครบ 3 งวด
 
ระยะเวลาจัดส่งของรางวัล
บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดส่ง ของสมนาคุณ ในโครงการฯ ให้ลูกค้าที่ผ่านเงื่อนไข ผ่านช่องทาง ไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับส่งเอกสารที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 15 วันนับจากวันรับรถ และครบชำระ 3 งวด
 
เงื่อนไขโปรโมชั่น
1) เมื่อซื้อเฉพาะร้าน และ รุ่นที่ร่วมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ของเน็คซ์ ตามแต่ละจังหวัดดังนี้
รุ่นรถที่ร่วมรายการ  เขตพื้นที่
GPX Popz นราธิวาส, ลพบุรี และสงขลา
GPX Rock นราธิวาส, ลพบุรี และสงขลา
Honda Click125 ประจวบคีรีขันธ์, ระยอง และราชบุรี
Honda Lead125 นราธิวาส และสงขลา
Honda MSX นราธิวาส และสงขลา
Honda Scoopy กรุงเทพและปริมณฑล, ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี
Honda Wave110 กรุงเทพและปริมณฑล, ขอนแก่น, จันทบุรี, ชลบุรี, ชัยภูมิ,
ตราด, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ระยอง และสุรินทร์
Honda Wave125 กรุงเทพและปริมณฑล, ขอนแก่น, จันทบุรี, ชลบุรี, ชัยภูมิ,
ตราด, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ระยอง และสุรินทร์
Yamaha Finn กรุงเทพและปริมณฑล, กำแพงเพชร, จันทบุรี, ชัยภูมิ, ชุมพร,
เชียงใหม่, ตรัง, ตราด, นครราชสีมา, นครสวรรค์, นราธิวาส, บุรีรัมย์,
ประจวบคีรีขันธ์, พิษณุโลก, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ศรีสะเกษ, สงขลา, สุรินทร์,
อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
Yamaha Fino กรุงเทพและปริมณฑล, กำแพงเพชร, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, ชุมพร,
เชียงใหม่, ตรัง, นครราชสีมา, นครสวรรค์, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์,
พิษณุโลก, เพชรบุรี, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด และสงขลา
Yamaha Grand Filano ชุมพร,ตรัง,เพชรบุรี และเพชรบูรณ์
Yamaha QBIX ขอนแก่น, จันทบุรี, ตราด, บุรีรัมย์, มหาสารคาม,
ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3) กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565