เน็คซ์ แคปปิตอล เดินหน้าปรับกลยุทธ์พร้อมประกาศแต่งตั้ง นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  หรือ แม่ทัพคนใหม่ ด้วยประสบการณ์การบริหารงานที่มีความเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์มากกว่า 20 ปี จะนำพาเน็คซ์ แคปปิตอลไปสู่ความสำเร็จในการเติบโตที่สูงขึ้นด้วยนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดียิ่งขึ้น


วิสัยทัศน์สำหรับเน็คซ์ แคปปิตอล

ในฐานะ CEO คนใหม่ คุณอภิชัยมุ่งมั่นที่จะนำพาเน็คซ์ แคปปิตอลไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้ความสำคัญกับการนวัตกรรม ความพึงพอใจของลูกค้า และความเป็นเลิศในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วิสัยทัศน์ของคุณอภิชัยสอดคล้องกับพันธกิจของเน็คซ์ แคปปิตอลในการมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันก็รับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน


โฟกัสเชิงกลยุทธ์

จุดแข็งของคุณอภิชัยอยู่ที่ความสามารถในการผสานวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์กับการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณอภิชัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะนำเน็คซ์ แคปปิตอลให้ประสบความสำเร็จ โดยตั้งเป้าที่จะใช้กลยุทธ์ทั้ง 4 ด้านดังนี้

1. 
ความคิดเชิงนวัตกรรม: ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น

2. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน: ด้วยประสบการณ์การทำงานที่พิสูจน์แล้วในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการนำกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดเข้ามาใช้ ซึ่งช่วยให้เน็คซ์ แคปปิตอลมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลง

3.การมุ่งเน้นที่ลูกค้า: การเข้าใจความต้องการของลูกค้าและการทำให้เกินความคาดหมายของพวกเขาเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของคุณอภิชัย คุณอภิชัยวางแผนที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการบริการที่เป็นส่วนบุคคล

4.
การเติบโตอย่างยั่งยืน: ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแล (ESG) อย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วโลกเพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด


ความมุ่งมั่นต่อผู้ลงทุน

สำหรับนักลงทุน คุณอภิชัยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความยั่งยืนในการทำกำไรและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ โดยการควบคุมการเงินและการกำกับดูแลกิจการให้มีความแข็งแกร่งนั้นเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการบรรลุผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง นักลงทุนสามารถคาดหวังการสื่อสารที่โปร่งใส การบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ และทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น


ก้าวไปข้างหน้า

เน็คซ์แคปปิตอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ท้าทายในการการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น เรามั่นใจว่าวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของคุณอภิชัย ผนวกกับประสบการณ์และความทุ่มเท จะนำพาบริษัทไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น เราขอเชิญชวนลูกค้า พันธมิตร และนักลงทุนเข้าร่วมกับเราในเส้นทางนี้ ในขณะที่เรายังคงนวัตกรรมและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการบริการทางการเงินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นผู้นำและโครงการเชิงกลยุทธ์ของเน็คซ์แคปปิตอล โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อทีมงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของเรา


เกี่ยวกับเน็คซ์แคปปิตอล:

เน็คซ์แคปปิตอลเป็นบริษัทบริการทางการเงินชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย มุ่งมั่นสู่ด้านนวัตกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า เรามอบบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย


การแต่งตั้งผู้บริหารครั้งนี้สำคัญสำหรับเน็คซ์แคปปิตอล และเรารอคอยที่จะได้เห็นพัฒนาการที่ท้าทาย ที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของคุณอภิชัย เอื้อมเสถียรพรขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจในเน็คซ์แคปปิตอลอย่างต่อเนื่อง