ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Shareholder

 


การประชุมผู้ถือหุ้น Shareholder Meeting

ปี 2564

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น​ ( ดาวน์โหลดเอกสาร )
หนังสือเชิญประชุม ( ดาวน์โหลดเอกสาร )


ปี 2563

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น​ ( ดาวน์โหลดเอกสาร )
หนังสือเชิญประชุม ( ดาวน์โหลดเอกสาร
 )