กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)
163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 15 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 342 9699
FAX 02-342-9688