กำแพงเพชร
76 ถนนราษฎร์รวมใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ 055-721-767
FAX 055-721-766
นครนายก
75/4 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 037-631-700
FAX 037-631-701
นครสวรรค์
49/71 หมู่ที่ 5 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-332-092
FAX 056-332-097
ลพบุรี
80/63 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 036-613-268
FAX 036-613-269