กระบี่
2/8 ถนนพิศาลภพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-620-198
FAX 075-620-199
ทุ่งสง
36/7 ถนนรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-332-327
FAX 075-332-328
ตรัง
16/14 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 075-219-190
FAX 075-219-192
ภูเก็ต
15/24 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-240-120
FAX 076-240-121
หาดใหญ่
94 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-429-846
FAX 074-429-847
นครศรีธรรมราช
112,114 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-805-108
FAX 075-805-109
สุราษฎร์ธานี
503/7-8 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-216-822
FAX 077-216-821