อุบลราชธานี
38/3 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-997-580
FAX 045-997-581
บุรีรัมย์
465/16 หมู่ที่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044-601-594
FAX 044-604-595
นครราชสีมา
344/5 ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-252-330
FAX 044-252-331
ขอนแก่น
226/69 หมู่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-336-061
FAX 043-336-062