ชลบุรี
599/4 หมู่ที่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 038-110-102
FAX 038-110-103
จันทบุรี
14/10 ถนนสฤษดิเดช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ 039-351-480
FAX 039-551-481
ระยอง
211/10 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038-622-134
FAX 038-622-135